Bemutatkozás

Tudományos tény, hogy bolygónk hőmérséklete évről évre egyre melegebb. Ez az úgynevezett globális felmelegedés, amelynek hatására olvadásnak indultak a sarki jégsapkák, megemelve ezzel a világtengerek vízszintjét, csökkentve a rendelkezésre álló ivóvíz-készletek mennyiségét. Mindezek következtében pedig várható, hogy szaporodnak a szökőár okozta katasztrófák, egyes területek elsivatagosodása. Alapító, felismerve a veszély elkerülésének egyik lehetséges módját, az Alapítvány céljául tűzte ki, hogy tevékenységével megelőzze azokat a káros folyamatokat, amelyek a fenti globális változásokhoz vezetnek.

Az Alapítvány feladata az adományozók által az alapító okiratban rögzített célokra adott adományoknak a szétosztása, tekintettel az adományozók kívánságaira. Az adományozók az Alapítvány függetlenségét nem csorbíthatják.
Az Alapítvány kezelőszerve az öt tagú kuratórium.
Az Alapítvány bérelt helyiségben működik.

  Az Alapítvány céljának megvalósítását szolgáló tevékenységek:
  • az energiatakarékossággal, energiahatékonysággal, megújuló forrásból származó energiák felhasználásával kapcsolatos tudományos tevékenységek, kutatás és fejlesztés támogatása
  • tudatos energiafogyasztói társadalom létrehozásának elősegítése szemléletformálással, oktatással minden korosztály bevonásával
  • a célok megvalósításához szükséges eszközök minél szélesebb körű megismertetése a társadalommal
  • konferenciák, rendezvények, képzések szervezése és támogatása
  • kiadványok készítése, terjesztésének támogatása
  • a célok megvalósításához szükséges ismeretterjesztés támogatása