Energetikai közlönyfigyelés 2015. december 10-20.

1. a Magyar Közlöny 2015. december 11-én megjelent 2015. évi 194. számában került kihirdetésre
o az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXCVI. törvény. A törvény a bányászatról szóló törvény, az atomenergiáról szóló törvény, a villamos energiáról szóló törvény, a földgázellátásról szóló törvény, valamint az energiahatékonyságról szóló törvény rendelkezéseit módosítja;
o az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet. A rendelet a kötelező átvételi rendszerre vonatkozó szabályozás módosításával összefüggésben módosítja a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendeletet (VET Vhr.) és a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletet (KÁT rendelet). A rendelet ugyanakkor módosítja az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendeletet (Energiahatékonysági Vhr.) is. A VET Vhr. módosítása alapján az átviteli rendszerirányítónak nem lesz feladata a kapcsolt mérlegkör működtetésével összefüggésben pénzügyi biztosítékrendszert működtetni. A KÁT rendelet módosításai alapján napi menetrendadási kötelezettség kerül bevezetésre a havi gyakoriság helyett, szabályozási pótdíjat – az eddigi havi menetrend helyett – a napi menetrend hiánya vagy attól történő eltérés esetén is ki lehet szabni, továbbá, ha egy értékesítő az erőműegységeit összevontan kívánja kezelni, akkor köteles összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást kötni a befogadóval. Az Energiahatékonysági Vhr. tervezett módosításai az energetikai auditálási kötelezettséggel kapcsolatos eljárási szabályokat, az energetikai auditálás szakmai követelményeire vonatkozó szabályokat, valamint a határon átnyúló energetikai auditálási szolgáltatásnyújtás szabályait érintik. A rendelet - főszabály szerint - 2015. december 26-án lép hatályba, egyes rendelkezései azonban későbbi időpontban lépnek hatályba.
o a Homatech Recycling Zrt. Százhalombattán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 393/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet. A rendelet szerinti projekt célja egy hulladékfeldolgozó mintaüzem létesítése a Dunamenti Erőmű Zrt. ipari területén, ahol közel 50 munkahely létesül. A rendelet 2015. december 12-én hatályba lépett;
o a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke által alapított elismerésekről és adományozásukról szóló 11/2015. (XII. 11.) MEKH rendelet. A rendelet 2015. december 12-én hatályba lépett;
o a 2016. január 1-jétől alkalmazandó új villamos energia, valamint földgáz rendszerhasználati díjakra vonatkozó rendeletek módosítása, nevezetesen
 a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól szóló 4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet módosításáról szóló 12/2015. (XII. 11.) MEKH rendelet,
 a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról szóló 13/2015. (XII. 11.) MEKH rendelet, valamint
 a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról szóló 14/2015, (XII. 11.) MEKH rendelet;
o a KEOP-5.6.0/E/15-2015-0044 azonosító számú („Energiamegtakarítást célzó beruházás az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézetben” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1922/2015. (XII. 11.) Korm. határozat. A határozat alapján 130 millió forinttal megnövelték az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet energiamegtakarítást célzó beruházásának támogatási összegét. A határozat 2015. december 12-én hatályba lépett.
A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15194.pdf

2. a Magyar Közlöny 2015. december 15-én megjelent 2015. évi 196. számában került kihirdetésre
o az egyes iparszabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 405/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet, amely 2016. január 15-én lép hatályba. A rendeletmódosítás érinti
 a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendeletet,
 a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (X..9.) Korm. rendeletet,
 a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki-biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletet, valamint
 a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletet;
o a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 407/2015. (XII. 15.) Korm . rendelet. A rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvénynek az Országgyűlés által 2015. november 3-án elfogadott módosításához kapcsolódik, amely – célja szerint – az egyéni hulladékkezelést választó kötelezettek adminisztrációs terhének csökkentését, a hazai gépjármű gyártók és forgalmazók számára az átalánydíj fizetés lehetőségének megteremtését és a jogkövetkezmények alkalmazásának megkönnyítését valósítja meg. A módosítások 2016. január 1-én lépnek hatályba. A rendelet a törvénymódosítás gyakorlati megvalósításához szükséges részletszabályokat tartalmazza;
o a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 409/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet, amely 2016. január 1-jén lép hatályba. A rendelet rögzíti, hogy
 az MBFH gazdasági szervezettel rendelkezik, amely ellátja az Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI) gazdasági szervezetének feladatait is;
 a kormányhivatalokat milyen arányban és mértékben illeti meg az MBFH által beszedett felügyeleti díj;
 az MBFH és az MFGI megállapodásban rögzíti az MFGI állami földtani feladatokkal, valamint az MBFH bányászati és földtani feladatainak ellátásában történő szakértői közreműködésére vonatkozó részletes feltételeket, valamint a közreműködés anyagi forrását.
A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15196.pdf